Aktivnosti projekta

Zajednička fotografija

Zajednička fotografija

Aktivnosti na projektu mogu se podijeliti u nekoliko osnovnih grupa:

      1. Edukacija romske djece od 5 godina

1.1. Opremanje dvije sobe u romskom centru Kuršanec – nabava kompleta didaktičkih igračaka, nabava namještaja (74 dijela). Rezultati: nabavljen 1 paket didaktičkih igračaka – 217 dijelova; nabavljen namještaj za dvije sobe ukupno 74 dijela namještaja – ormarići, police, stol, stolice

1.2. Istraživanje – analiza postojećeg stanja među romskom djecom od 5 godina – poznavanje jezika, socijalne vještine, kulturne vještine, kako bi se mogla napraviti usporedba njihovog napretka pri završetku projekta. Rezultati: 1 Istraživanje- analiza; dva testa ciljne skupine (40 romske djece 5 godina starosti) – jedan prije početka projektnih aktivnosti, jedan nakon provedbe projektnih aktivnosti.

1.3. Uključivanje romske djece u vrtić kroz pilot projekt „Idemo u vrtić!“ – učenje hrvatskog jezika kroz igru, jačanje socijalnih, kulturnih, emocionalnih i motoričkih vještina djece, razvoj osobnosti, kreativnosti, izleti, škola plivanja, itd. Djeca (40) su podijeljena u dvije skupine po 20, u svakoj skupini je jedan odgajatelj i jedan romski pomagač koji će biti zaposleni za potrebe projekta na 12 mjeseci. Rezultati: 40 romske djece uključeno u dvije edukacijske grupe, 2 izleta, 3 mjeseca škole plivanja, 4 kulturna programa, zaposlena 2 odgajatelja i 2 romska pomagača.
 

2. Jačanje roditelja romske nacionalne manjine kroz interaktivne radionice

2.1. Organizacija Info dana za roditelje čija djeca su uključena u program vrtićkih aktivnosti prema projektu – uključivanje roditelja u interaktivne radionice s temom psiho-sociološkog razvoja djeteta. Rezultati: 1 Info dan za roditelje, prisustvovalo 40 roditelja romske djece uključene u projekt, uključeno 5 stručnjaka (psiholog, liječnik, 2 odgajatelja i ravnatelj vrtića)

2.2. Radionice za podršku roditeljstvu -  10 interaktivnih radionica za podršku roditeljstvu kroz 10 mjeseci (teme radionica u Aplikacijskom obrascu). Rezultati: 10 radionica, 40 roditelja romske nacionalnosti, materijali sa predavanja, uključeno 3 predavača

3. Edukacija odgajatelja i romskih pomagača

3.1. Organizacija edukacijskih radionica za predavače -  edukacija 20 odgajatelja i 4 romskih pomagača kako bi mogli kvalitetno raditi sa romskom djecom tijekom projekta i u budućnosti.

3.2. Simpozij za stručnjake koji rade na području multikulturalizma i za pravo na jednake mogućnosti – namijenjen svim stručnjacima koji rade na području multikulturalizma i za pravo na jednake mogućnosti u Međimurskoj županiji a vodit će ga 2 hrvatska stručnjaka koja rade na području multikulturalizma i za pravo na jednake mogućnosti te će predstaviti primjer dobre prakse. Rezultati: održan simpozij, educirano 80 odgajatelja, uključeno 6 stručnjaka u vođenju simpozija (2 podugovorena), edukativni  materijali sa simpozija.

4. Upravljanje projektom i promocija projekta „Idemo u vrtić!“

4.1. Upravljanje projektom -  Čakra će sudjelovati kao potporna institucija u vođenju projekta i administracije projekta kroz čitavih 18 mjeseci trajanja projekta (sudjelovanje u provođenju aktivnosti i priprema izvješća o napretku projekta, koordiniranje aktivnosti projekta). Rezultati: projektni tim, zapisnici sa sastanka projektnog tima, oprema za potrebe projektnog tima.

4.2. Promocija projekta „Idemo u vrtić!“ – priprema brošura projekta, promocijski film, suradnja s lokalnom TV postajom, izrada i održavanje web stranice projekta, promocijski materijali projekta, članci u novinama, početna i završna konferencija projekta. Rezultati: brošure, promocijski film, emisija na TV, Internet stranica projekta, logotip projekta, mape, blokovi za pisanje, kemijske olovke, plakati, članci u novinama, početna i završna konferencija projekta.

Logo footer 2

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Čakovec i partnera projekta