Ciljevi projekta

Djeca na nastavi

Djeca na nastavi

Romi su slabo uključeni u predškolsko obrazovanje. U većini slučajeva ne završavaju ni osnovnoškolsko obrazovanje. Bolji učinak u obrazovanju Roma postigao bi se ukoliko se uključe već u predškolske programe u dobi od 5 godina.

Ciljevi projekta:

  1. Podizanje kulturne, socijalne i govorne vještine romske djece kroz ranije uključivanje u edukacijski sustav (ciljna skupina 40 romske djece u dobi od 5 godina – Aktivnost 1 – Edukacija romske djece)
     
  2. Podizanje svijesti za institucionalnim oblikom brige i edukacije romske djece kod roditelja (ciljna skupina: 40 roditelja Roma – Aktivnost 2 – Jačanje roditelja romske nacionalne manjine kroz interaktivne radionice)
     
  3. Edukacija odgajatelja i pomagača o romskom načinu života kako bi se pronašli najbolji načini za pomoć integraciji romske djece u regularni edukacijski sustav (ciljna skupina: 100 odgajatelja, asistenata i osoblja – Aktivnost 3 – Edukacija odgajatelja i romskih pomagača)
     
  4. Podizanje svijesti dionika i ciljnih skupina o potrebama i važnosti ranijeg uključivanja romske djece u edukacijski sustav – od 5. godine starosti djece (sve ciljne skupine i krajnji korisnici  Aktivnost 4)
Logo footer 2

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Čakovec i partnera projekta