O projektu

Projekt „Ranije uključivanje romske djece u edukacijski sustav – pilot projekt „Idemo u vrtić“ provodi se u sklopu programa pretpristupne pomoći IPA unutar komponente IV Razvoj ljudskih potencijala. 

Implementira se u sklopu grant sheme Ranije uključivanje skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav. Romska populacija je slabo uključena u predškolsko obrazovanje, a u većini slučajeva ne završavaju ni osnovnoškolsko obrazovanje. Bolji učinak u obrazovanju Roma postigao bi se ukoliko se uključe u predškolske programe već u dobi od 5 godina

Osim glavnog korisnika, Dječjeg vrtića Čakovec na projektu kao partneri sudjeluju još dvije partnerske organizacije; Udruga odgojitelja „Krijesnice“ te Razvojna agencija grada Čakovca, Čakra d.o.o.

Provedba je započela 22.08.2013., a predviđeno trajanje projekta iznosi 18 mjeseci te su kroz period provedbe projekta predviđene razne aktivnosti koje pridonose ciljevima projekta.

Ukupni proračun projekta iznosi 178.500,00 EUR, a od tog iznosa EU financira 135.660,00 EUR (76,00%), dok sudjelovanje glavnog korisnika iznosi preostalih 42.840,00 EUR (24,00%)

Ciljevi projekta

Romi su slabo uključeni u predškolsko obrazovanje. U većini slučajeva ne završavaju ni osnovnoškolsko obrazovanje. Bolji učinak u obrazovanju Roma postigao bi se ukoliko se uključe već u predškolske programe u dobi od 5 godina. Ciljevi projekta: Podizanje kulturne, socijalne i govorne vještine romske djece kroz ranije uključivanje u edukacijski sustav (ciljna skupina 40 romske djece u dobi od 5 godina – Aktivnost 1 – Edukacija romske djece)   Podizanje svijesti za institucionalnim oblikom brige i edukacije romske djece kod roditelja (ciljna skupina: 40 roditelja Roma – Aktivnost 2 – Jačanje roditelja romske nacionalne manjine kroz interaktivne radionice)   Edukacija odgajatelja i pomagača o romskom načinu života kako bi se pronašli najbolji načini za pomoć integraciji romske djece u regularni edukacijski sustav (ciljna skupina: 100 odgajatelja, asistenata i osoblja – Aktivnost 3 – Edukacija odgajatelja i romskih pomagača)   Podizanje svijesti dionika i ciljnih skupina o potrebama i važnosti ranijeg uključivanja romske djece u edukacijski sustav – od 5. godine starosti djece (sve ciljne skupine i krajnji korisnici  Aktivnost 4)

Aktivnosti projekta

Aktivnosti na projektu mogu se podijeliti u nekoliko osnovnih grupa:       1. Edukacija romske djece od 5 godina 1.1. Opremanje dvije sobe u romskom centru Kuršanec – nabava kompleta didaktičkih igračaka, nabava namještaja (74 dijela). Rezultati: nabavljen 1 paket didaktičkih igračaka – 217 dijelova; nabavljen namještaj za dvije sobe ukupno 74 dijela namještaja – ormarići, police, stol, stolice 1.2. Istraživanje – analiza postojećeg stanja među romskom djecom od 5 godina – poznavanje jezika, socijalne vještine, kulturne vještine, kako bi se mogla napraviti usporedba njihovog napretka pri završetku projekta. Rezultati: 1 Istraživanje- analiza; dva testa ciljne skupine (40 romske djece 5 godina starosti) – jedan prije početka projektnih aktivnosti, jedan nakon provedbe projektnih aktivnosti. 1.3. Uključivanje romske djece u vrtić kroz pilot projekt „Idemo u vrtić!“ – učenje hrvatskog jezika kroz igru, jačanje socijalnih, kulturnih, emocionalnih i motoričkih vještina djece, razvoj osobnosti, kreativnosti, izleti, škola plivanja, itd. Djeca (40) su podijeljena u dvije skupine po 20, u svakoj skupini je jedan odgajatelj i jedan romski pomagač koji će biti zaposleni za potrebe projekta na 12 mjeseci. Rezultati: 40 romske djece uključeno u dvije edukacijske grupe, 2 izleta, 3 mjeseca škole plivanja, 4 kulturna programa, zaposlena 2 odgajatelja i 2 romska pomagača.   2. Jačanje roditelja romske nacionalne manjine kroz interaktivne radionice 2.1. Organizacija Info dana za roditelje čija djeca su uključena u program vrtićkih aktivnosti prema projektu – uključivanje roditelja u interaktivne radionice s temom psiho-sociološkog razvoja djeteta. Rezultati: 1 Info dan za roditelje, prisustvovalo 40 roditelja romske djece uključene u projekt, uključeno 5 stručnjaka (psiholog, liječnik, 2 odgajatelja i ravnatelj vrtića) 2.2. Radionice za podršku roditeljstvu -  10 interaktivnih radionica za podršku roditeljstvu kroz 10 mjeseci (teme radionica u Aplikacijskom obrascu). Rezultati: 10 radionica, 40 roditelja romske nacionalnosti, materijali sa predavanja, uključeno 3 predavača 3. Edukacija odgajatelja i romskih pomagača 3.1. Organizacija edukacijskih radionica za predavače -  edukacija 20 odgajatelja i 4 romskih pomagača kako bi mogli kvalitetno raditi sa romskom djecom tijekom projekta i u budućnosti. 3.2. Simpozij za stručnjake koji rade na području multikulturalizma i za pravo na jednake mogućnosti – namijenjen svim stručnjacima koji rade na području multikulturalizma i za pravo na jednake mogućnosti u Međimurskoj županiji a vodit će ga 2 hrvatska stručnjaka koja rade na području multikulturalizma i za pravo na jednake mogućnosti te će predstaviti primjer dobre prakse. Rezultati: održan simpozij, educirano 80 odgajatelja, uključeno 6 stručnjaka u vođenju simpozija (2 podugovorena), edukativni  materijali sa simpozija. 4. Upravljanje projektom i promocija projekta „Idemo u vrtić!“ 4.1. Upravljanje projektom -  Čakra će sudjelovati kao potporna institucija u vođenju projekta i administracije projekta kroz čitavih 18 mjeseci trajanja projekta (sudjelovanje u provođenju aktivnosti i priprema izvješća o napretku projekta, koordiniranje aktivnosti projekta). Rezultati: projektni tim, zapisnici sa sastanka projektnog tima, oprema za potrebe projektnog tima. 4.2. Promocija projekta „Idemo u vrtić!“ – priprema brošura projekta, promocijski film, suradnja s lokalnom TV postajom, izrada i održavanje web stranice projekta, promocijski materijali projekta, članci u novinama, početna i završna konferencija projekta. Rezultati: brošure, promocijski film, emisija na TV, Internet stranica projekta, logotip projekta, mape, blokovi za pisanje, kemijske olovke, plakati, članci u novinama, početna i završna konferencija projekta.

Projektni tim

U sklopu projekta ustrojen je projektni tim sukladno planiranim potrebama. Projektni tim se sastoji od stručnog i administrativnog osoblja
Logo footer 2

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Čakovec i partnera projekta