Udruga odgajatelja predškolske djece

Krijesnice

Krijesnice

Udruga odgajatelja predškolske djece "Krijesnice" osnovana je 5. ožujka 2008. u Čakovcu, s ciljem okupljanja odgajatelja, te ostalih zainteresiranih i kreativnih osoba u svrhu promicanja struke, povećanje kompetencije odgajatelja i poboljšanje kvalitete rada s djecom predškolskog uzrasta u skladu s Humanističkom razvojnom koncepcijom predškolskog odgoja Republike Hrvatske. 

Djelatnosti Udruge su usmjerenost na stručno napredovanje odgajatelja i njihov profesionalni rast i razvoj;  predlaganje mjera za poboljšanje profesionalnog statusa i uvjeta rada odgajatelja odgovarajućim tijelima i provođenja mjera sa odgovarajućim tijelima; organiziranje seminara, predavanja te tematskih radionica i stručnih skupova radi stručnog usavršavanja odgajatelja; sudjelovanje u planiranju odgojno obrazovnih strategija vezanih uz odgojno obrazovne segmente u predškolskom odgoju; izrada projekata vezanih uz odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi te predlaganje istih nadležnom državnom tijelu; promicanje rada odgojitelja  predškolskog odgoja; informiranje javnosti o radu Udruge; razvoj programa međunarodne suradnje te  uključivanje u rad srodnih neprofitnih udruga; izdavanje periodičnih publikacija, časopisa za odgajatelje, priručnika, knjiga, te provođenje, obrada i evaluacija istraživanja iz područja svoje djelatnosti (u skladu sa Zakonom); jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

 

Članovi Udruge aktivno se bave istraživanjima u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja sa svrhom unaprijeđivanja odgojno – obrazovne prakse, te su svoje stručne i znanstvene radove prezentirali na brojnim konferencijama u Hrvatskoj i čitavoj  Europi.

 

Projekti

  • “Odrastimo zajedno u Međimurju” 2010. / 2011.
     
  • Projekt predškolskog odgoja za romsku nacionalnu manjinu
     
  • “Let’s go to Kindergarten” u suradnji s Dječjim vrtićem Čakovec i Razvojnom agencijom grada Čakovca na kojem je zadužena za stručno usavršavanje odgojitelja, ali i za povećanje pedagoških kompetencija roditelja.
     
  • "Supporting inclusion of preschool children with disabilities in mainstream kindergartens in Croatia" u suradnji s Hrvatskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu, te dječjim vrtićima iz Zagreba i Splita. 
Logo footer 2

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Čakovec i partnera projekta