Razvojna agencija Grada Čakovca – Čakra d.o.o.

ČAKRA

ČAKRA

Razvojna agencija Grada Čakovca – Čakra d.o.o. osnovana je 2007. godine Odlukom Gradskog Vijeća Grada Čakovca kao jedinog osnivača i člana Društva.

Osnovni ciljevi osnivanja i osnovne aktivnosti Agencije:

  • izrada razvojnih strategija i planova lokalnog razvoja
  • usmjeravanje na privlačenje sredstava iz fondova
  • priprema projekata za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije za Grad Čakovec, institucije Grada Čakovca te udruge koje djeluju na području Grada Čakovca
  • provedba projekata odabranih za sufinanciranje iz fondova Europske unije za Grad Čakovec, institucije Grada Čakovca te udruge koje djeluju na području Grada Čakovca
  • stručna pomoć malom i srednjem poduzetništvu sa šireg područja Grada Čakovca – izrada investicijskih studija, studija izvedivosti, poslovnih planova te priprema projekata za prijavu na fondove RH i EU koji su otvoreni za privatni sektor
  • informiranje javnosti o procesu pristupa RH Europskoj uniji kroz organizaciju seminara i radionica na tu temu, edukacija o procesu pripreme i provođenja projekata

Od 2007. godine do danas agencija je provodila i bila partner u više od desetak projekata financiranih iz različitih EU i drugih fondova. 

Logo footer 2

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Čakovec i partnera projekta