Dječji vrtić Čakovec

Dječji vrtić Čakovec

Dječji vrtić Čakovec

Dječji vrtić Čakovec javna je ustanova koja ostvaruje programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi prilagođene razvojnim potrebama djece, te njihovim mogućnostima i sposobnostima na području grada Čakovca.

Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice Rad se realizira na 10 različitih lokacija u 42 odgojne skupine u koje je upisano oko 900 djece.Programi koji se provode u Dječjem vrtiću Čakovec prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (N.N. br. 63/08):

Programi s obzirom na trajanje:

cjelodnevni u trajanju od 10 sati dnevno
poludnevni u trajanju od 4 i 5,5 sati (djeca s teškoćama u razvoju)

Programi javnih potreba:

predškolski odgoj i naobrazba djece sa posebnim odgojno-obrazovnim potrebama – potencijalno darovita djeca u vrtiću "Vjeverica" djeca s teškoćama u razvoju integrirana u svih 10 područnih odjela prema mjestu stanovanja i mogućnosti uključivanja predškolski odgoj i naobrazba na jeziku i pismu nacionalne manjine (nacionalna manjina Romi – vrtić "Pirgo") i integracija u 4 područna odjela

Posebni/kraći programi:

program obogaćen biblijskim sadržajima – vrtić "Cipelica"
program katoličkog vjerskog odgoja – vrtić "Krijesnice"

Alternativni odgojno-obrazovni programi:

program prema koncepciji Marije Montessori - Montessori program – vrtić "Maslačak"
program prema koncepciji Rudolfa Steinera - Waldorfski program – vrtić "Cipelica"

Logo footer 2

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Čakovec i partnera projekta