Škola plivanja

Osnovni pokreti za svladavanje plivanja

Osnovni pokreti za svladavanje plivanja

Projektom je predviđena škola plivanja u trajanju od 3 mjeseca. Školu plivanja provela je Udruga za šport djece i mladeži na gradskim bazenima „Marije Ružić“ u Čakovcu u periodu od 5.ožujka do 28.svibnja 2014. godine.

Cilj škole plivanja je omogućiti kvalitetan razvoj funkcionalnih i motoričkih sposobnosti i u potpunosti ohrabriti dijete za samostalno kretanje u dubokoj vodi bez straha, sa sigurnošću i veseljem.  

Logo footer 2

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Čakovec i partnera projekta