Izleti

zajednička fotografija ispred dvorca

zajednička fotografija ispred dvorca

Projektom je predviđena realizacija  izleta u Trakošćan i Zagreb. 

Izlet u Trakošćan realiziran je 26. ožujka 2014. godine. U Trakošćanu su posjetili dvorac i upoznali se s načinom života ljudi od razdoblja renesanse do historicizma. Saznali su i o velikaškom životu obitelji Drašković.

10. lipnja 2014. godine realiziran je izlet u Zagreb. Djeca su posjetila ZOO-vrt i upoznala se sa nekim životinjama koje do tada nisu poznavali.

Logo footer 2

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Čakovec i partnera projekta