Edukativne radionice

Edukativne prezentacije

Edukativne prezentacije

Održano je 10 interaktivnih radionica za podršku roditeljstvu u periodu od 30.rujna 2013. do 2. lipnja 2014. godine. Za kompletnu organizaciju i održavanje svih interaktivnih radionica bila je zadužena Udruga odgajatelja „Krijesnice“ (partner na projektu).

Radionice je provodila Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID), a teme su bile slijedeće:

  1. Kako biti roditelj u 21. stoljeću
  2. Četiri stupa roditeljstv
  3. Ciljevi roditeljstva i psihološke potrebe djeteta
  4. Sva naša djeca i koliko ih volimo
  5. Slušanje - važna roditeljska vještina
  6. Kako djeca uče o svijetu oko sebe
  7. Granice - kako i zašto?
  8. Kreiranje i odabir rješenja
  9. Roditeljska odgovornost
  10. Biti roditelj
Logo footer 2

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Čakovec i partnera projekta